REGULAMENT INTERN

Dtox Fitness Studio este administrată de STUDIO DETOX SRL-D.

Dorim ca toți membrii să se bucure de un mediu curat și sigur, în fiecare zi.

Pentru a atinge acest obiectiv, cerem tuturor membrilor să respecte următoarele reguli:

 

SALA DE FITNESS

 • Este deschisă zilnic între orele 6:00 și 22:00, conform orarului afișat pe www.dtox-fit.ro.
 • Accesul în sala de fitness este permis numai după completarea datelor din declaraţia pe proprie răspundere şi achitarea abonamentului, respectiv a prețului unei ședințe.
 • Abonamentul este personal şi netransmisibil.
 • Participare la oricare dintre clase se face doar pe bază de programare.
 • Programările pentru clase se fac online pe site-ul dtox-fit.ro. Dacă întâmpinați dificultăți cu programarea, vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0762 205 921.
 • Anularea programării la o clasă se face cu minim o oră înainte de începerea acesteia. În cazul în care nu se anulează programarea, o ședință va fi reținută din abonament.
 • Programările pentru clasele de dimineață, interval orar 6 – 9, se efectuează cu o seară înainte, până la 22:00.
 • În cazul unei închideri temporare, vom posta anunțuri pe site-ul nostru dtox-fit.ro, pe contul de Facebook și la recepția sălii.

 

PENTRU CONFORTUL ŞI SECURITATEA TA

 • Dacă abonatul nu este sigur de condiţia sa fizică, starea sa de sănatate sau de capacitatea de a efectua exerciţii fizice, trebuie să consulte un medic înainte de a începe sau continua să folosească serviciile sălii.
 • Instructorii sălii nu sunt răspunzători de decesul, vătămările sau bolile apărute ca urmare a folosirii serviciilor acesteia.
 • Persoanele aflate în stare de ebrietate sau care suferă de boli infecţioase nu sunt acceptate în sală.
 • Accesul în sală este permis numai cu echipament sportiv corespunzător: ţinută decentă și încalțăminte sport de interior curată, prosop.
 • Abonatul trebuie să țină cont în permanență de recomandările primite din partea instructorilor sălii.
 • Clienţii sunt rugaţi să menţină ordinea şi curăţenia în sală.
 • Este interzis accesul clienţilor la aparatura aud
 • Mâncatul și băutul (cu excepţia apei îmbuteliate) nu sunt permise în sală.
 • Clienţii sunt rugaţi să reducă tonul discuţiilor la minimum.
 • În cazul în care echipamentul şi/sau dotările din sală se deteriorează din vina clientului, persoana în cauză va acoperi toate cheltuielile materiale pentru înlăturarea deteriorărilor produse de către el echipamentului sportiv sau bunului, precum şi reparaţiile încăperii.
 • În perioada prezenței în sala de fitness, lucrurile membrilor vor fi păstrate în dulapurile din vestiar. La finalul antrenamentului, abonatul este obligat să elibereze dulapul de lucrurile personale.
 • Dulapurile pot fi inspectate în orice moment de către administratorul firmei sau recepționer/ă dacă sunt raportate furturi sau în cazul unei urgențe medicale.
 • Nu răspundem de bunurile de orice fel/ obiectele de valoare lăsate în dulapuri sau în afara acestora, precum şi de cele pierdute/uitate în vestiar.
 • În cazul pierderii/deteriorării cheiţei de la vestiar, clientul se obligă să achite contravaloarea de 50 Lei pentru înlocuirea acesteia.

 

ESTE INTERZIS ȘI ATRAGE DUPĂ SINE ANULAREA IMEDIATĂ, DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ A CARDULUI DE MEMBRU:

 • Cumpărarea/vânzarea/consumul/posesia/oferirea de droguri sau orice substanţe interzise de lege, arme albe și/sau de foc, substanţe explozive și toxice.
 • Orice conflict violent: clienţii îşi asumă răspunderea pentru încălcarea ordinei publice în incinta sălii.
 • Însușirea obiectelor personale ale altor persoane (furt).

 

ANTRENAMENTE DE GRUP

 

 • Orele încep conform grilei de program şi durează 50 de minute.
 • Întârzierea la şedinţă mai mult de 10 minute este periculoasă pentru sănătatea ta și instructorul are dreptul de a nu admite intrarea clientului la şedinţa respectivă.
 • Nu este recomandată folosirea telefonului mobil în timpul antrenamentelor.
 • Frecventarea a 2 ore consecutive atrage după sine utilizarea a 2 şedinţe de pe abonament.

 

ANTRENAMENTE PERSONALE

 

 • Antrenamentul fără încălzire prealabilă de 10 minute este periculos pentru sănătatea ta și instructorul are dreptul de a nu admite intrarea clientului la şedinţa respectivă.
 • Clientul este obligat să utilizeze cu grijă şi în mod adecvat echipamentul sportiv.
 • Sunt interzise adaptările unor exerciţii la anumite aparate sau improvizaţiile.
 • Clienţii sunt rugaţi să aranjeze accesoriile după folosire în locurile special amenajate.

 

STUDIO DETOX SRL-D nu se face răspunzătoare de vătămările corporale suferite de clienţii sălii ce folosesc aparatura sportivă în mod defectuos, fără supravegherea instructorilor de specialitate.

În cazul unei urgenţe formaţi 112 și oferiţi personalului de urgenţă următoarea adresă: Cluj-Napoca, strada Ploiești nr. 26 – 28.

 

Prin completarea declaraţiei pe proprie răspundere, se consideră că fiecare client consimte la respectarea, fără rezerve, a acestui regulament.

 

Nerespectarea oricăror recomandări menţionate mai sus poate duce la pierderea calităţii de membru.
Conducerea își rezervă dreptul de a refuza admiterea și / sau de a scoate din incinta sălii de fitness orice membru care nu respectă reglementările de sănătate și siguranță de mai sus.

 

În numele STUDIO DETOX, vă mulțumim anticipat pentru cooperarea dvs. în a ne ajuta să menținem curată sala de fitness.

Vă încurajăm să puneți întrebări sau să faceți sugestii!

 

STUDIO DETOX SRL-D îşi rezervă dreptul de a putea modifica, revizui sau completa prezentul regulament ori de câte ori este nevoie, orice modificare intrând în vigoare în momentul afișării ei.